SBĚR, ZPRACOVÁNÍ A PRODEJ SEMEN A PLODŮ LESNÍCH DŘEVIN

Jsme menší rodinná firma, která se zabývá sběrem a zpracováním reprodukčního materiálu našich hlavních hospodářských lesních dřevin. V oboru lesního semenářství se pohybujeme již přes 25 let.

Naši práci děláme srdcem a pro naše zákazníky se vždy snažíme udělat maximum.

Pár slov o nás …

Sběry semenné suroviny z uznaných zdrojů si zajišťujeme sami. Sběry provádíme po celé České republice (dle požadavků na Přírodní lesní oblasti/lesní vegetační stupně). Sesbíranou semennou surovinu si následně i sami luštíme a zpracováváme na čisté osivo, které dodáváme do lesních školek (dlouholeté odběratele máme po celé ČR).

Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin, který je určen k lesnickým účelům (obnově lesa a zalesňování), získáváme, zpracováváme a uvádíme do oběhu dle platných právních předpisů. Ke každému dodanému oddílu reprodukčního materiálu vždy dokládáme průvodní dokumentaci (Průvodní list, Potvrzení o původu, Protokol o kvalitě).

Reprodukční materiál sbíráme v lesních porostech, nebo z kvalitních zdrojů semen, které jsou tzv. uznány ke sběru osiva.

Nejčastěji sběry provádíme v obecních, církevních a soukromých lesích. Jelikož stále narůstá potřeba osiva (a zároveň se i zpřísňují požadavky na jeho kvalitu) snažíme se neustále objevovat - a ve spolupráci s vlastníky lesů i „uznávat“ stále nové zdroje, ze kterých by bylo možné, i do budoucna získávat kvalitní reprodukční materiál.

Od roku 2017 jsme členy Sdružení lesních školkařů

Zabýváme se sběrem, zpracováním a prodejem
reprodukčního materiálu lesních dřevin

Sběr semenné suroviny (šišek) z korun strojících stromů pro nás zajišťují naši kvalifikovaní sběrači.

V případě zájmu o zaslání naší kompletní aktuální nabídky, nás prosím kontaktujte.
Na základě Vaší poptávky Vám rádi zajistíme reprodukční materiál i dle Vašich individuálních požadavků (PLO/LVS).

Mapa PLO

Přírodní lesní oblasti - PLO

Přírodní lesní oblasti jsou území vymezená v rámci průzkumu lesních stanovišť na základě geologických, klimatických, orografických a fytogeografických podmínek.
Česká republika je rozčleněna na 41 přírodních lesních oblastí.

PLO č. 1 Krušné hory
PLO č. 2a Podkrušnohorské pánve - Chebská a Sokolovská pánev
PLO č. 2b Podkrušnohorské pánve - Mostecká a Žatecká pánev
PLO č. 3 Karlovarská vrchovina
PLO č. 4 Doupovské hory
PLO č. 5 České středohoří
PLO č. 6 Západočeská pahorkatina
PLO č. 7 Brdská vrchovina
PLO č. 8 Křivoklátsko a Český kras
PLO č. 9 Rakovnicko-kladenská pahorkatina
PLO č. 10 Středočeská pahorkatina
PLO č. 11 Český les
PLO č. 12 Předhoří Šumavy a Novohradských hor
PLO č. 13 Šumava
PLO č. 14 Novohradské hory

PLO č. 15a Jihočeské pánve - část budějovická pánev
PLO č. 15b Jihočeské pánve - část třeboňská pánev
PLO č. 16 Českomoravská vrchovina
PLO č. 17 Polabí
PLO č. 18 Severočeská pískovcová plošina a Český ráj
PLO č. 19 Lužická pískovcová vrchovina
PLO č. 20 Lužická pahorkatina
PLO č. 21 Jizerské hory a Ještěd
PLO č. 22 Krkonoše
PLO č. 23 Podkrkonoší
PLO č. 24 Sudetské mezihoří
PLO č. 25 Orlické hory
PLO č. 26 Předhoří Orlických hor
PLO č. 27 Hrubý Jeseník
PLO č. 28 Předhoří Hrubého Jeseníku

PLO č. 29 Nízký Jeseník
PLO č. 30 Drahanská vrchovina
PLO č. 31 Českomoravské mezihoří
PLO č. 32 Slezská nížina
PLO č. 33 Předhoří Českomoravské vrchoviny
PLO č. 34 Hornomoravský úval
PLO č. 35 Jihomoravské úvaly
PLO č. 36 Středomoravské Karpaty
PLO č. 37 Kelečská pahorkatina
PLO č. 38 Bílé Karpaty a Vizovické vrchy
PLO č. 39 Podbeskydská pahorkatina
PLO č. 40 Moravskoslezské Beskydy
PLO č. 41 Hostýnsko-vsetínská vrchovina a Javorníky